In- och avflyttningsinformation
Besiktning och tillsyn

Som hyresvärd har vi ett underhållsansvar och du som hyresgäst har en vårdplikt. Vi gör därför en besiktning i samband in- och avflyttningar. Vi bestämmer en lämplig tid för dessa tillsammans med Er.

Som hyresvärd behöver vi ha kännedom om lägenhetens skick för att dels veta att lägenheten är rengjord och vilka sedvanliga reparationer som behöver göras direkt eller på sikt, dels konstatera om avflyttande hyresgäst ska betala ersättning för några skador. Allt dokumenteras i ett besiktningsprotokoll.

I ett besiktningsprotokoll antecknas skicket på golv och väggar. Likaså skicket på utrustningen i kök, badrum och på toaletter antecknas. Där antecknas också vilka reparationer som ska utföras och vem som ska bekosta dem.

Som hyresvärd ansvarar vi för underhåll och reparationer i lägenheten vid normalt slitage. I normalfallet innebär, enligt hyresnämndens praxis, ett skäligt tidsmellanrum att hyresvärden skall tapetsera om i intervall om 12-15 år.

Onormalt slitage

Om hyresgästen orsakar skador som inte är normalt slitage, kan hyresvärden debitera hyresgästen för skadorna. Det kan gälla att byta ut ett parkettgolv som hyresgästen genom vårdslöshet har skadat, skador till följd av rökning eller fettfläckar.

Hyresgästens hemförsäkring

Hyresgästens hemförsäkring omfattar främst skador på hyresgästens egendom. Skador i lägenheten och fastigheten regleras i första hand genom fastighetens försäkring. Hyresgästens hemförsäkring kan tas i anspråk när hyresgästen genom vårdslöshet eller försummelse orsakat skada på fastigheten. Se också vår Uthyrningspolicy.