Intresseanmälan

Sökande

Medsökande

Hushållet består av

Policy för behandling av personuppgifter

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn utgår från den gällande dataskyddslagstiftningen och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser med dig. Vår utgångspunkt är inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behöver vi behandla?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Faxnummer
-Ålder
-Födelsedatum
-Kön
-Titel
-Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
-Innehåll som du själv publicerar

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med intresseanmälan godkänner du vår policy för både behandling av personuppgifter och policy för uthyrning samt samtycker att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter eller inhämta nya. Tänk på att återkallelse av samtycke kan komma innebära att vi ej kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
-Uppgifter som tillhandahåller oss direkt
-Uppgifter som vi får från offentliga register
-Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
-Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev eller andra utskick
-Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
-Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker bostad hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för fösta gången kommer vi att informera dig om hur vi fått tag personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Di kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. Ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mor intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk. För din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerhetsställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Görans Fastigheter är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter tas tillvara.

Uthyrningspolicy

Rätt hyresvärd till rätt bostad
Görans fastigheter har ingen bostadskö, utan vi arbetar med ett intresseregister, där du som kund aktivt anmäler ditt intresse. Din intresseanmälan sparas en månad. Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken när vi hyr ut våra bostäder. Det innebär att vi, med hänsyn till företagets och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vi vill att våra hyresgäster känner trygghet och trivsel i sin boendemiljö. det skapas bl.a. genom att ha en bra balans av olika människor i våra hus. Görans Fastigheter förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy

Grundkrav för sökande
För alla sökande gäller ett antal grundkrav. Utgångspunkten för dessa grundkrav är att den sökande ska ha tillräcklig inkomst för att klara hyran och ha visat god hyressed vid tidigare boenden och ha fyllt 18 år.
Vi inhämtar referenser från tidigare boenden och tar en kreditupplysning.
Kravet är att det inte finns störningar från tidigare boenden under de senaste två åren.
Sökande kan inte godkännas om de har betalningsanmärkningar.

Inkomst
Inkomst som är tillräcklig för att klara av hyran. Inkomsten ska kunna styrkas. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av nettoinkomsten.
Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.
I tveksamma fall begär vi borgen och ställer då i fråga om inkomst och betalningsanmärkning samma krav på borgensmannen som på hyresgästen.

Under hyrestiden förutsätter vi att alla hyresgäster fullgör sina skyldigheter, betalar sin hyra i tid och förstår vilket ansvar man har som hyresgäst. Fastighetsägarna Sveriges broschyr Välkommen som hyresgäst innehåller råd och ansvar i nämnda avseende. Kontraktsinnehavaren måste vara folkbokförd på adressen. Det är ej tillåtet att upplåta lägenheten i andra hand eller ha inneboende utan hyresvärdens tillåtelse.

Följande begränsningar gäller för maximalt tillåtet antal boende per lägenhet:
1 rok <49 m², maximalt tre personer
2 rok <70 m², maximalt fyra personer
3 rok, <90 m², maximalt sex personer
4 rok <110 m², maximalt åtta personer
5 rok <120 m², maximalt tio personer
>120 m², maximalt tio personer

För intern omflyttning måste hyresgästen ha bott minst 2 år i samma lägenhet innan hon/han kan börja söka annan lägenhet. Vid kortare tid kan byte prövas från fall till fall om det finns särskilda skäl. Hyreslagens regler gäller för direktbyten, överlåtelser och andrahandsuthyrning.

I samband med ut kvittering av nycklar skall ny hyresgäst kunna uppvisa att man vid tidpunkten för inflyttning har en giltig hemförsäkring.